Kansarmoede

Wat is kansarmoede

Kansarmoede

Het is niet haalbaar om een precieze, altijd en overal geldende definitie van kansarm te geven. Kansarmoede kenmerkt zichzelf nu eenmaal door een samengaan van diverse en complexe eigenschappen.

Dé kansarme bestaat dus niet. Er zijn verschillende criteria hanteerbaar. (

  • Je kan rekening houden met de kansarmoede-indicatoren van het Sociaal Impulsfonds (SIF). Het SIF gaat uit van indicatoren die bepalen of een stad een belangrijke deelbevolking kansarmen heeft.
  • Je kan rekening houden met de criteria voor kansarme gezinnen, zoals gehanteerd door Kind & Gezin. Kind & Gezin gebruikt individuele criteria.

 Kansarmoede is daarom niet te herleiden tot enkel 'een tekort aan centen'.

Het zijn vooral de sociale uitsluitingen op allerhande manieren die er voor zorgen dat iemand wordt bestempeld als een 'kansarme'. Een stempel die iemand liever niet draagt. Deze uitsluitingen en mindere kansen strekken zich uit van gezondheid, huisvesting, onderwijs, werk en inkomen, deelnemen aan culturele activiteiten en ga zo maar verder.

Door gebrek aan geld, gezondheid of andere vaardigheden kan de kloof met de gewone samenleving moeilijk of niet meer op eigen kracht overbrugd worden.

Deze gegevens zijn afkomstig van de Armoedebarometer.  

Meer details en info zijn terug te vinden op de hierna vermelde website :

https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/

Armoedebarometer Heist-op-de-Berg 2020

Evolutie van de armoede

De gegevens  voor het invullen van de vragenlijst voor deze barometer  worden sinds dit jaar verzameld door organisaties.  In Heist-op-den-Berg zorgt vzw Den draai voor het verzamelen van deze cijfers. Hiervoor is een samenwerking opgestart met verschillende partners zoals OCMW, CLB, huisvestingsmaatschappij, cursuscentrum, Open School,...

De gepubliceerd cijfers van de armoedebarometer zijn deze van 2020. Die informatie werd verzamelt aan de hand van verschillende statistische gegevens zoals: 

De armoede-indicatoren

De potentiële armoede-indicatoren 

De beleidsindicatoren

De laatste en derde groep indicatoren omvatten de inspanningen van de gemeenten. Omwille van de beperkte beschikbaarheid en    vergelijkbaarheid zijn dit een klein aantal indicatoren:

  • aantal sociale verhuurkantoren (vanaf 2016),
  • aantal sociale woningen (vanaf 2012),
  • aantal kinderdagverblijven die inkomensgerelateerd werken (vanaf 2014),
  • de Uitpas (2019).

Hierna een overzicht van armoede-evolutie in Heist-op-den-Berg. 

Hoe deze tabel lezen

De evolutie van al deze indicatoren zijn  bekeken en gewaardeerd. Dit wil zeggen, een gemeente die het beter doet dan in 2008 (of ander beginpunt) scoort positief of positiever afhankelijk van de graad van verbetering en omgekeerd. Wanneer er amper iets wijzigde t.o.v. 2008 gaven we 0. Nul evalueren we ook als negatief: er is immers geen verbetering t.o.v. de beginsituatie. Zo komen we tot vijf evaluaties, gaande van -2, -1 over 0, +1 tot +2. Een eenvoudige evaluatie die een beeld geeft van de situatie per indicator en ook voor alle indicatoren samen. Zo krijg je per indicator een beeld of de gemeente op deze indicator het beter doet of het slechter doet.

Totale evolutie van -5 is de som van alle evaluaties. 

Evolutie van de indicatoren die betrekking hebben op onze campagne

"Recht op wonen"  

Klik op de afbeelding om te vergroten

Vormingspaketten Kansarmoede


Voor scholen, groepen, vereningingen etc.
Over het thema "Kansmarmoede"- dat ons allen nauw aan het hart ligt- kan heel veel geschreven en gesproken worden. Daarom biedt Den Draai (vormings)pakketten op maat aan.


Heb je interesse, neem gerust contact met ons op. We bieden uitleg over dit thema aan elke belanghebbende groep.

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be