Wat is kansarmoede

Het is niet haalbaar om een precieze, altijd en overal geldende definitie van kansarm te geven. Kansarmoede kenmerkt zichzelf nu eenmaal door een samengaan van diverse en complexe eigenschappen.

Dé kansarme bestaat dus niet. Er zijn verschillende criteria hanteerbaar. (

  • Je kan rekening houden met de kansarmoede-indicatoren van het Sociaal Impulsfonds (SIF). Het SIF gaat uit van indicatoren die bepalen of een stad een belangrijke deelbevolking kansarmen heeft.
  • Je kan rekening houden met de criteria voor kansarme gezinnen, zoals gehanteerd door Kind & Gezin. Kind & Gezin gebruikt individuele criteria.

 Kansarmoede is daarom niet te herleiden tot enkel 'een tekort aan centen'.

Het zijn vooral de sociale uitsluitingen op allerhande manieren die er voor zorgen dat iemand wordt bestempeld als een 'kansarme'. Een stempel die iemand liever niet draagt. Deze uitsluitingen en mindere kansen strekken zich uit van gezondheid, huisvesting, onderwijs, werk en inkomen, deelnemen aan culturele activiteiten en ga zo maar verder.

Door gebrek aan geld, gezondheid of andere vaardigheden kan de kloof met de gewone samenleving moeilijk of niet meer op eigen kracht overbrugd worden.

Vormingspaketten 

Voor scholen, groepen, vereningingen etc.
Over het thema "Kansmarmoede"- dat ons allen nauw aan het hart ligt- kan heel veel geschreven en gesproken worden. Daarom biedt Den Draai (vormings)pakketten op maat aan.


Heb je interesse, neem gerust contact met ons op. We bieden uitleg over dit thema aan elke belanghebbende groep.

Over ons

Waar staan we voor

6 criteria

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,  0810523981


              Info@vzwdendraai.be

              coordinator@vzwdendraai.be