Dossiers

Dossiers


Armoede beperkt zich nooit alleen tot inkomen, werk of gezondheid, maar is een aaneenschakeling van heel verschillende problemen die elkaar versterken. Daarom werken wij  inhoudelijk op heel verschillende dossiers.  Armoede is een web van problemen waarin mensen vast komen te zitten. Je moet dat web dan ook in al zijn facetten bekijken.

Samen met de mensen in armoede wordt nagedacht over wat anders en beter kan, welke knelpunten en drempels erzijn.  Hun mening en ervaring is belangrijk.  Deze vormen de basis van dossiers rond de welke wij werken.

Er wordt gewerkt rond de volgende thema's:


Klik op het onderwerp voor meer info

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai

.coordinator@vzwdendraai.be