KAN

KansArmoedeNetwerk 

het KAN

Het KansArmoedeNetwerk van Heist-op-den-Berg

verenigt de noden van professional en die van de doelgroep met elkaar.


MISSIE (waarom bestaan we - voor wie – wat is onze meerwaarde)


• KAN Heist is ontstaan vanuit een gedeelde behoefte van Den Draai en een aantal socialepartners, actief in Heist-op-den-Berg, om op regelmatige basis te overleggen en nauwersamen te werken.
• KAN Heist streeft naar een verbonden sociaal werkveld en naar toegankelijkebeleidsbeslissingen.
• Via KAN Heist kunnen mensen in kansarmoede de zaken waar zij op botsen bij de sociale partners, signaleren. De sociale partners krijgen beter zicht op de noden van hun doelgroep en zij engageren zich om met deze zaken aan de slag te gaan.
• KAN Heist ziet zichzelf als een lerend netwerk met als meerwaarde dat we bij het zoeken naar oplossingen altijd in overleg gaan met ervaringsdeskundigen.
• KAN Heist zet participatie van kwetsbare doelgroepen telkens op de agenda.....


Inspiratienota, communiceren met kwetsbare groepen ( 2022)


Noden en behoeften van onze doelgroepen
Bij de start van het kansarmoedenetwerk startten we vanuit de signalen die Den Draai oppikt bij kwetsbare personen. Aanvullendeverzamelen we deze signalen in andere organisaties via de input van
verschillende professionals. Communicatie, de nood aan begrijpelijke informatie en duidelijkheid blijkt groot.
Noden en behoeften van professionals
De noden van de doelgroep worden bevestigd door de noden vande professional. Waar mensen in kwetsbare situaties aangevenhiaten te detecteren in de communicatie met diensten, gevendiensten zelf aan om moeilijkhedente ondervinden om kwetsbare doelgroepen te bereiken, motiveren en vast te houden.

Antwoord vanuit het Kansarmoedenetwerk Heist-op-den-Berg

Vanuit deze gedeelde nood startten we vanuit het KansArmoedeNetwerk (KAN)  de werkgroep ‘communiceren met kwetsbare groepen’ op. .....


Yes, we KAN!

 De huidige partners binnen het KansArmoedeNetwerk - Kan zijn :


 • Den Draai vzw
 • Team gelijke kansen (lokaal bestuur Heist-op-den-Berg)
 • LIGO
 • Profo
 • Stuw
 • Kind & Gezin
 • CLB Kompas
 • CLB Mechelen
 • Maatschappij voor de huisvesting
 • CAW Boom-Mechelen-Lier
 • ELZ Bonstato
 • Mutualiteit De Voorzorg
 • Mutualiteit LM Plus
 • Algemeen sociale dienst Heist-op-den-Berg
 • Dienst budgetten Heist-op-den-Berg
 • Huis van het Kind Heist-op-den-Berg
 • Cursuscentrum Heist-op-den-Berg
 • Gezinsondersteuner Heist-op-den-Berg
 • Beleidscoördinator Heist-op-den-Berg
 • Wijkgezondheidscentrum Heist-op-den-Berg


Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be