Waar staan we voor

Waar staan we voor

Kansarmoede

De essentie van onze vereniging is om de ervaringen en uitdagingen van de kansarme mensen in de straat te vertalen naar

  • de gemeente en het bestuur,
  • inwoners van Heist-op-den-Berg,
  • andere verenigingen en organisaties. 

Zodat élke Heistenaar volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.


We bewandelen twee paden binnen Den Draai.

Pad 1: Het sociaalislolement.

Mensen zijn groepsdieren. We genieten ervan om samen te zijn, om uitstappen te maken. Dat doen we dan ook op regelmatige basis.


Pad 2: Beleidsbeïnvloeding.

We zien dat niet alles voor iedereen even vanzelfsprekend is. Daarom organiseren we themagroepen waarin we aan de slag gaan met de moeilijkheden die zich stellen in Heist-op-den-Berg en die de rechten van mensen in het gedrang brengen. Met deze inzichten trekken we naar de mensen die hier verandering in kunnen brengen namelijk het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg!Of er armoede is in Heist-op-den-Berg?

10,3 % van de Vlamingen leeft in een gezin met een gezinsinkomen onder de armoededrempel. Daarnaast behoort 15,5 % van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Voor Heist-op-den-Berg betekent dit dat 4.337 inwoners effectief onder de armoedegrens leven en dat 6.527 Heistenaren leven met het risico om in armoede te verzeilen.

Zie ook website Heist-op-den-Berg

Cijfers kansarmoede 

10,3%

Inkomen onder armoededrempel

Vlaanderen

15,5%

Inkomen met armoede Risico

België

4.337

Inwoners onder de armoede grens Heist-op-den-Berg

6.527

Inwoners met armoede risico

Heist-op-den-Berg

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be