Media 2024

Overhandigen Memorandum

Kansarmoedenetwerk Kan Heist levert beleidsaanbevelingen af aan schepencollege en wil erkend worden als gementelijke adviesraad

HEIST-OP-DEN-BERG -

Het Kansarmoedenetwerk Heist-op-den-Berg (KAN Heist) overhandigde dinsdag een memorandum met beleidsaanbevelingen voor de komende legislatuur aan het Heistse college van burgemeester en schepenen. Het netwerk snijdt daarin negen thema’s aan, van participatie tot mobiliteit.


Kristof Van Rompaey

Dinsdag 27 februari 2024 om 15:30


KAN Heist ontstond in 2021 vanuit de behoefte van de Heistse kansarmoedevereniging Den Draai en een aantal sociale partners om geregeld te overleggen en nauwer samen te werken.

Mensen in kansarmoede kunnen er zaken signaleren waar ze tegenaan botsen bij de sociale partners. Het netwerk streeft ernaar om erkend te worden als gemeentelijke adviesraad.

In haar memorandum geeft KAN Heist aanbevelingen over participatie, onderwijs, werk, digitalisering, wonen, kinderen en jongeren, voeding, mobiliteit en hulp- en .dienstverlening. “De focus ligt op een toegankelijk welzijnsbeleid op verschillende levensdomeinen”, zegt Inge Hechtermans, coördinator Den Draai. “We zijn vertrokken van wat we zeker willen behouden omdat het werkt. We geven ook aandacht aan drempels en hiaten die we vanuit verschillende organisaties en vanuit ervaringsdeskundigen gesignaleerd krijgen.”

Dialoog

“Door de hand te reiken aan het beleid willen we het welzijn van alle Heistse burgers verhogen, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen”, vult Sofie Blom, coördinator bij Jeugdhulp Don Bosco, aan. “Dialoog is daar volgens ons het startpunt van.”

KAN Heist stelt onder meer vast dat bepaalde informatie niet tot bij mensen in kansarmoede raakt. “Professionals geven dan weer aan dat ze er niet in slagen om de kwetsbare doelgroepen te bereiken”, zegt Inge Hechtermans. “Door hier doelgericht mee aan de slag te gaan, proberen we er vanuit samenwerking en verbondenheid antwoorden op te formuleren. Uiteraard botsen we hierbij soms op zaken die vanuit het beleid anders moeten. De verkiezingen in 2024 zijn een uitgelezen kans om die te bundelen en te signaleren.”

Het memorandum wordt ook bezorgd aan de gemeenteraadsleden en andere opkomende partijen. Alle politieke partijen werden uitgenodigd voor een dialoog met ervaringsdeskundigen in Den Draai.


Kansarmoedenetwerk overhandigt memorandum aan college: “Inzetten op het vergroten van het welzijn van alle Heistenaars”


Enkele leden van het Kansarmoedenetwerk Heist-op-den-Berg (KAN Heist) trokken vandaag naar het gemeentehuis voor een overhandiging van hun memorandum. In het document staan beleidsaanbevelingen voor de komende legislatuur.

Antoon Verbeeck 27-02-24, 17:15


Het kansarmoedenetwerk werd opgericht om de noden en behoeften van kwetsbare gezinnen te verenigingen met de zaken waar professionals op botsen. “Met ons memorandum willen we de opportuniteiten in Heist-op-den-Berg in het licht zetten. Door de hand te reiken naar het beleid willen we inzetten op het vergroten van het welzijn van alle Heistse burgers met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Dialoog is volgens ons daar het startpunt van en dat brengt ons vandaag hier”, zegt Sofie Blom, Coördinator bij Jeugdhulp Don Bosco.


Toegankelijk

“De focus in ons memorandum ligt op een toegankelijk welzijnsbeleid op verschillende levensdomeinen. We zijn vertrokken van datgene dat we zeker willen behouden omdat het werkt. Daarnaast geven we aandacht aan drempels en hiaten die we vanuit verschillende organisaties en vanuit ervaringsdeskundigen gesignaleerd krijgen”, vertelt Inge Hechtermans, coördinator Den Draai vzw.


“Zo stootten ze bijvoorbeeld op de moeilijkheden in communicatie en informatie. Waar ervaringsdeskundigen aangeven dat bepaalde informatie niet tot bij hen komt, geven professionals aan dat ze er niet in slagen de kwetsbare doelgroepen te bereiken. Door hier doelgericht mee aan de slag te gaan en oplossingen te ontwikkelen, proberen ze vanuit samenwerking en verbondenheid antwoorden te formuleren. Uiteraard botsen we hierbij soms op zaken die vanuit het beleid anders moeten. De verkiezingen in 2024 zijn dan ook een uitgelezen kans om deze te bundelen en te signaleren.” Het memorandum wordt ook bezorgd aan de gemeenteraadsleden en andere opkomende partijen. Alle politieke partijen werden ook uitgenodigd voor dialoog met ervaringsdeskundigen in Den Draai.


“Welle hemme alles”, maar is het voor iedereen beschikbaar?

Op het Kerkplein voor het Heistse gemeentehuis heeft een afvaardiging van KAN (Kans Armoede Netwerk) een memorandum overhandigd aan de Heistse politici met daarin de vraag voor meer aandacht voor kansarmen tijdens de volgende legislatuur. KAN is een verzameling van organisaties die in de regio werken rond kansarmoede met vzw Den Draai als voortrekker. In hun memorandum diverse aanbevelingen voor het nieuwe gemeentebestuur en ook de vraag om ‘Alles da welle hemme’ te behouden, zoals de vrijetijdskaart en de sociale kruidenier.

Hulp komt niet terecht waar nodig

“De focus in ons memorandum ligt op een toegankelijk welzijnsbeleid op verschillende levensdomeinen. We zijn vertrokken van datgene dat we zeker willen behouden omdat het werkt. Daarnaast geven we aandacht aan drempels en hiaten die we vanuit verschillende organisaties en vanuit ervaringsdeskundigen gesignaleerd krijgen.”, zegt Inge Hechtermans, coördinator Den Draai vzw. “Er is veel aanwezig in Heist, maar de hulpverlening bereikt niet altijd de personen die het nodig hebben. Ofwel komt men om een of andere reden niet in aanmerking of mensen kennen hun rechten niet”.

Aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s

Een van de aanbevelingen is de officiële erkenning van het Netwerk als gemeentelijke adviesraad om zo de participatie van mensen in armoede ernstig te nemen. Ook op vlak van onderwijs wil het KAN ondersteuning en structurele oplossingen voor kwetsbare ouders. Het behoud van de Buitenschoolse KinderOpvang is noodzakelijk en naast WIFI in alle openbare gebouwen moet ook niet digitale communicatie mogelijk blijven. Voor veel bestaande maatregelen vragen de actievoerder het behoud in de volgende legislatuur zoals de woonbegeleiding van het OCMW, het pamperpunt, de noodwoningen. Ook mobiliteit moet een blijvend aandachtspunt zijn, want faciliteiten die in het centrum beschikbaar zijn, kunnen dan weer moeilijk bereikbaar zijn voor inwoners van kerkdorpen.

Naast de federale en gewestelijke overheid heeft ook het lokaal niveau een belangrijke rol in de strijd tegen kansarmoede. “Wij maken alvast een afspraak met het nieuwe gemeentebestuur op het einde van dit jaar om samen onze aanbevelingen uit dit memorandum te overlopen”, aldus Inge Hechermans

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be