Outreaching

Outreachend bereiken van mensen in armoede

Wat? Outreaching? 

Outreaching is het leggen van contact met mensen in de eigen leefomgeving.  Zelf actief het contact aangaan, op zoek    gaan naar maatschappelijke kwetsbare mensen, in plaats van afwachten is het fundament van elke outreachende praktijk.

Het is een actieve manier om contact te leggen met mensen die daar niet altijd zelf om vragen.

Outreaching armoede

Den Draai kreeg recent subsidies van de Vlaamse overheid voor armoedebestrijding in het kader van outreaching om de werking van de vzw zo laagdrempelig mogelijk te organiseren én actief op het doelpubliek af te stappen. Zelf het contact aangaan met mensen die daar niet altijd zelf om vragen is dus de bedoeling, en bijgevolg op zoek gaan naar maatschappelijk kwetsbare mensen, in plaats van af te wachten tot de doelgroep zelf komt aankloppen.Vlaanderen wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.


Volgens de laatste cijfers verkeert maar liefst 10% van de Heistse bevolking in kansarmoede. En dan zijn er uiteraard nog altijd mensen die onder de radar blijven. Vooral het aantal 65+’ers ligt hoger dan gewoonlijk. Neem daar nog de kansarmoede-index van Kind en Gezin bij, die op enkele jaren tijd in Vlaanderen verdriedubbeld is. Tenslotte drukt ook Corona en de bijhorende crisis een niet te onderschatten stempel.Met de verhuis naar de site van de Kringwinkel én een extra coördinator wil Den Draai hieraan tegemoet komen en alvast een eerste grote stap zetten. De locatie van de sociale kruidenier in het pand van de Kringwinkel is een toegankelijke plek waar mensen sowieso al naartoe komen. Op het vorige adres, in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, was de drempel voor velen een stuk hoger. 


De tot hiertoe uitstekende samenwerking met het gemeentelijk initiatief van de sociale kruidenier zal omwille van de verhuis in de nabije toekomst alleen maar nog veel duurzamer worden.is alleen maar duurzamer  geworden door onze verhuis naar de Noordstraat.
Den Draai kan sinds kort rekenen op een extra coördinator, onder meer om het project rond outreaching uit te bouwen en mee te leiden.


Een andere belangrijke peiler van de vzw is de beleidswerking. Daarvoor gaat ze in dialoog met de doelgroep over concrete problemen waarmee ze in het dagelijks leven geconfronteerd worden. Een uitgangspunt om in overleg te gaan met actoren die er in de praktijk iets aan kunnen veranderen. Rond het jaarthema ‘wonen’ wordt bijvoorbeeld een enquête gelanceerd om pijnpunten op de woonmarkt bloot te leggen en ze aan te kaarten bij de juiste spelers.


Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be