Wat is kansarmoede?


Het is niet haalbaar om een precieuze, altijd en overal geldende definitie van kansarm te geven. Kansarmoede kenmerkt zichzelf nu eenmaal door een samengaan van diverse en complexe eigenschappen.

Dé kansarme bestaat dus niet. Er zijn verschillende criteria hanteerbaar. (Je kan rekening houden met de kansarmoede-indicatoren van het Sociaal Impulsfonds (SIF) en de criteria voor kansarme gezinnen, zoals gehanteerd door Kind & Gezin. Kind & Gezin gebruikt individuele criteria. Het SIF gaat uit van indicatoren die bepalen of een stad een belangrijke deelbevolking kansarmen heeft).

Kansarmoede is daarom niet te herleiden tot enkel 'een tekort aan centen'.

Het zijn vooral de sociale uitsluitingen op allerhande manieren die er voor zorgen dat iemand wordt bestempeld als een 'kansarme'. Een stempel die iemand liever niet draagt, wat zeer goed begrijpbaar is. Deze uitsluitingen en mindere kansen strekken zich uit van gezondheid, huisvesting, onderwijs, werk en inkomen, deelnemen aan culturele activiteiten en ga zo maar verder.

Door gebrek aan geld, gezondheid of andere vaardigheden kan de kloof met de gewone samenleving moeilijk of niet meer op eigen kracht overbrugd worden.

Over dit thema - dat ons allen nauw aan het hart zou moeten liggen - kan heel veel geschreven, gesproken worden. Daarom biedt Den Draai (vormings)pakketten op maat aan. Heb je interesse, neem gerust contact met ons op. We bieden uitleg over dit thema aan elke belanghebbende groep aan bv. scholen, groepen, verenigingen etc.