Rap op Stap!Rap op Stap is een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo een organisatie is soms te groot. Net daarom bestaat Rap op Stap. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen afspraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen! 


Rap op Stap is een initiatief van Vlaanderen. Onder de naam 'Iedereen verdient vakantie' willen zij ervoor zorgen dat het voor iedereen mogelijk wordt om de batterijen weer op te laden.


Dat kan tijdens een langere vakantie maar ook daguitstappen, concerten, toneelvoorstellingen behoren tot de mogelijkheden.


Al deze activiteiten kunnen geboekt worden in vzw Den Draai! De Rap-op-Stapvrijwilligers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer, als je dat wil.Voor wie?


Mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling.

Hoe?


Wandel binnen in Den Draai op dinsdag tussen 12 uur en 16 uur

of

maak een afspraak via 0479 67 69 31