PROJECTEN

Hierna een overzicht van de diverse projecten die wij ondersteunen:

  • Outreach
  • Wonen onbetaalbaar
  • Zwemmen
  • De Dorpskom

Voor meer info, klik op  foto

Voor meer info, klik op  foto

Voor meer info, klik op  foto

Voor meer info, klik op  foto

Klik op de foto om terug te gaan

Wat? Outreaching? 

Outreaching is het leggen van contact met mensen in de eigen leefomgeving.  Zelf actief het contact aangaan, op zoek    gaan naar maatschappelijke kwetsbare mensen, in plaats van afwachten is het fundament van elke outreachende praktijk.

Het is een actieve manier om contact te leggen met mensen die daar niet altijd zelf om vragen.

Outreachend bereiken van mensen in armoede

Den Draai kreeg recent subsidies van de Vlaamse overheid voor armoedebestrijding in het kader van outreaching om de werking van de vzw zo laagdrempelig mogelijk te organiseren én actief op het doelpubliek af te stappen. Zelf het contact aangaan met mensen die daar niet altijd zelf om vragen is dus de bedoeling, en bijgevolg op zoek gaan naar maatschappelijk kwetsbare mensen, in plaats van af te wachten tot de doelgroep zelf komt aankloppen.Vlaanderen wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.


Volgens de laatste cijfers verkeert maar liefst 10% van de Heistse bevolking in kansarmoede. En dan zijn er uiteraard nog altijd mensen die onder de radar blijven. Vooral het aantal 65+’ers ligt hoger dan gewoonlijk. Neem daar nog de kansarmoede-index van Kind en Gezin bij, die op enkele jaren tijd in Vlaanderen verdriedubbeld is. Tenslotte drukt ook Corona en de bijhorende crisis een niet te onderschatten stempel.


Den Draai kreeg recent subsidies van de Vlaamse overheid voor armoedebestrijding in het kader van outreaching om de werking van de vzw zo laagdrempelig mogelijk te organiseren én actief op het doelpubliek af te stappen. Zelf het contact aangaan met mensen die daar niet altijd zelf om vragen is dus de bedoeling, en bijgevolg op zoek gaan naar maatschappelijk kwetsbare mensen, in plaats van af te wachten tot de doelgroep zelf komt aankloppen.


Met de verhuis naar de site van de Kringwinkel én een extra coördinator wil Den Draai hieraan tegemoet komen en alvast een eerste grote stap zetten. De locatie van de sociale kruidenier in het pand van de Kringwinkel is een toegankelijke plek waar mensen sowieso al naartoe komen. Op het vorige adres, in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, was de drempel voor velen een stuk hoger. Bovendien strooide ook Corona hier roet in het eten, want de voorbije maanden moest Den Draai meermaals uitwijken naar andere plaatsen om toch maar zoveel mogelijk mensen de kans te kunnen bieden om langs te komen.


De tot hiertoe uitstekende samenwerking met het gemeentelijk initiatief van de sociale kruidenier zal omwille van de verhuis in de nabije toekomst alleen maar nog veel duurzamer worden.
Den Draai kan sinds kort rekenen op een extra coördinator, onder meer om het project rond outreaching uit te bouwen en mee te leiden.


Een andere belangrijke peiler van de vzw is de beleidswerking. Daarvoor gaat ze in dialoog met de doelgroep over concrete problemen waarmee ze in het dagelijks leven geconfronteerd worden. Een uitgangspunt om in overleg te gaan met actoren die er in de praktijk iets aan kunnen veranderen. Rond het jaarthema ‘wonen’ wordt bijvoorbeeld een enquête gelanceerd om pijnpunten op de woonmarkt bloot te leggen en ze aan te kaarten bij de juiste spelers.


Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!


In het najaar wordt de nieuwe compagne gelanceerd "is wonen een recht of een gunst?"
Wonen wordt steeds voorwaardelijker: afhankelijk van je inkomen, je statuut, je naam en kleur, je gezinssamenstelling, … maak je meer of véél minder kans om een woning te vinden.Dit  jaar zijn wij ook een van de duurzame partners geworden van Welzijnszorg. 

Wonen onbetaalbaar

DE WOONCHALLENGE

Wat is de Woonchallenge?

De Woonchallenge is een reeks uitdagingen die jullie tot een goed einde moeten brengen in verband met het recht op wonen. Elke uitdaging behandelt een ander woonthema.

De opdrachten van de Woonchallenge zijn een mix van creatieve en verbindende uitdagingen. Ze zijn erop gericht om stil te staan bij de woonproblematiek, deze zichtbaar te maken en aan te kaarten.


Klik op de foto om te vergroten

De Woonchallenge is afgesloten maar daarmee eindigt niet onze strijd voor het recht op wonen, voor iedereen!

Als herinnering gaven we de Heistse schepen van wonen, David Geerts, deze creatieve attentie. (Zie foto) Wanneer we enquêtes en gesprekken rond wonen in Heist hebben afgewerkt, zullen we zeker met hem in gesprek gaan rond de Heiste struikelblokken voor gezinnen in kwetsbare situaties. Bedankt om ons te horen.

In het najaar zullen we in gesprek gaan met de woonraad en het lokaal bestuur op basis van de verzamelde signalen rond wonen in Heist!

Dikke merci aan álle deelnemers om hier mee een punt van te maken!

#woonchallenge #woonzaak

Klik op de foto om terug te gaan

Onze campagne voor het recht op wonen.

Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.

Ten gevolge van Corona  kunnen wij onze campagne niet ten volle uit te werken.

Doch we hebben niet stilgezeten en de volgende acties zijn reeds uitgevoerd.

  • We hebben de aanmaningsbrieven en procedure van diverse sociale verhuurkantoor nagelezen en advies gegeven om bepaalde punten aan te passen.  Deze aanpassingen zijn intussen verwerkt.
  • In september werden de Heistenaars in kennis gesteld van het RUP op de Aldi-site , het binnengebied tussen Oude Liersebaan, Stationsstraat en Oude Mechelbaan. Op termijn zouden hier 255 wooneenheden kunnen komen.  Wij hebben advies ingediend om een aantal van deze wooneenheden te reserveren voor sociale verhuur.
  • Onze  enquete omtrent wonen in Heist-op-den-Berg,aanvullend op de enquete van de gemeente  in het kader van geWOONtebreker ligt ter beschikking bij het Sociale kruidenier.

Onbetaalbare momenten


Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar.

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Je ergens thuis voelen is een basisbehoefte. Zonder veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting.

Wooncrisis

Zitten we dan in een wooncrisis? Ja en neen. Het woord ‘crisis’ doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid. Dit is geen nieuwe crisis. Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen, en de effectieve situatie op het terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen.

Met dank aan onze partner voor de info.

Woonzorgen


In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk té weinig sociale woningen.

De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomen en statuut (denk maar aan mensen met een uitkering van het OCMW).

Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.

Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. De kwaliteit van de ‘goedkoopste’ woningen is er niet veel op vooruit gegaan. 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken.

Te klein wonen is een andere zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy, of ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning. Dat is onaanvaardbaar.

Recht op wonen

De oplossingen zijn nochtans niet vergezocht. Slechts 6% van de woningen in Vlaanderen is momenteel sociale woning. Onze buurlanden hebben een veelvoud van dat aantal aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een uitbreiding van een kwalitatief aanbod zal de krapte op de private huurmarkt verlichten. En minder mensen zullen genoodzaakt zijn om daar te dure en te slechte woningen te huren.

Een groter aanbod sociale woningen uitbouwen kost tijd. Maar ondertussen moet het beleid het recht op wonen wel garanderen. Zeker groepen die (nog) niet in aanmerkingen komen voor een sociale woning moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook door alternatieve woonvormen op de private markt uit te bouwen.

Klik op de foto om terug te gaan

Zwemmen

Alweer een fijne, mooie en succesvolle samenwerking met het lokaal beleid!


Ongeveer 10 kinderen zijn gestart om hun zwembrevet te halen. Momenteel is dit een hobbelig parcour van starten en stoppen ten gevolge van corona.  Wij hopen dat de kinderen die in 2020 zijn gestart toch nog hun brevet halen in juni 2021.


We hopen en geloven dan ook dat we dit project in de komende jaren verder kunnen uitbouwen en dat we nog vele jonge rakkertjes mee mogen op weg helpen en laten voelen dat wij in elk geval in hun innerlijke kracht en veerkracht geloven.


Ook een groot woord van dank aan onze sponsor NIKE, want zonder hun financiële ondersteuning zou dit project niet mogelijk geweest zijn. En petje af voor de fijne samenwerking met OCMW en de gemeente Heist-op-den-Berg.


Klik op de foto om terug te gaan

De Dorpskom

Op donderdag 20 juni 2019 opende het dorpsrestaurant 'De Dorpskom' de deuren in Schriek. De Dorpskom is een plaats waar iedereen welkom is om samen en tegen een budget-vriendelijke prijs een versbereide en gezonde maaltijd te nuttigen.

De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De Dorpskom wil zo een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden voor iedereen. 

In De Dorpskom kunnen mensen hun sociale netwerk op een informele manier uitbreiden, waardoor we eenzaamheid en sociaal isolement willen bestrijden. Op lange termijn hopen we zo het welzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen.

De Dorpskom is een samenwerking tussen Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, vzw Den Draai, Platteland Plus, de seniorenraad en Sodexo. Ook staat er een enthousiaste groep van lokale vrijwilligers klaar om het restaurant in goede banen te leiden.


Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,  0810523981


              Info@vzwdendraai.be

              coordinator@vzwdendraai.be