Den Draai vzw

PROJECTEN

Voor meer info, klik op  foto

Hierna een overzicht van de diverse projecten die wij ondersteunen:

  • Wonen onbetaalbaar
  • Zwemmen
  • De Dorpskom

Voor meer info, klik op  foto

Voor meer info, klik op  foto

Klik op de foto om terug te gaan

Wonen onbetaalbaar

Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!

Onze campagne voor het recht op wonen.

Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.

Ten gevolge van Corona  kunnen wij onze campagne niet ten volle uit te werken.

Doch we hebben niet stilgezeten en de volgende acties zijn reeds uitgevoerd.

  • We hebben de aanmaningsbrieven en procedure van diverse sociale verhuurkantoor nagelezen en advies gegeven om bepaalde punten aan te passen.  Deze aanpassingen zijn intussen verwerkt.
  • In september werden de Heistenaars in kennis gesteld van het RUP op de Aldi-site , het binnengebied tussen Oude Liersebaan, Stationsstraat en Oude Mechelbaan. Op termijn zouden hier 255 wooneenheden kunnen komen.  Wij hebben advies ingediend om een aantal van deze wooneenheden te reserveren voor sociale verhuur.
  • In de maand maart starten we met het afnemen van een enquete omtrent wonen in Heist-op-den-Berg. Deze is  aanvullend op de enquete van de gemeente  in het kader van geWOONtebreker. 

Onbetaalbare momenten


Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar.

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Je ergens thuis voelen is een basisbehoefte. Zonder veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting.

Met dank aan onze partner voor de info.

Woonzorgen


In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk té weinig sociale woningen.

De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomen en statuut (denk maar aan mensen met een uitkering van het OCMW).

Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.

Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. De kwaliteit van de ‘goedkoopste’ woningen is er niet veel op vooruit gegaan. 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken.

Te klein wonen is een andere zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy, of ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning. Dat is onaanvaardbaar.

Wooncrisis

Zitten we dan in een wooncrisis? Ja en neen. Het woord ‘crisis’ doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid. Dit is geen nieuwe crisis. Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen, en de effectieve situatie op het terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen.

Recht op wonen

De oplossingen zijn nochtans niet vergezocht. Slechts 6% van de woningen in Vlaanderen is momenteel sociale woning. Onze buurlanden hebben een veelvoud van dat aantal aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een uitbreiding van een kwalitatief aanbod zal de krapte op de private huurmarkt verlichten. En minder mensen zullen genoodzaakt zijn om daar te dure en te slechte woningen te huren.

Een groter aanbod sociale woningen uitbouwen kost tijd. Maar ondertussen moet het beleid het recht op wonen wel garanderen. Zeker groepen die (nog) niet in aanmerkingen komen voor een sociale woning moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook door alternatieve woonvormen op de private markt uit te bouwen.

Campagnefilm "Onbetaalbaar

Als samenwerker van Welzijnszorg,Samen Tegen Armoede, delen wij heel graag de campagnefilm met jullie.

Een gezonde en betaalbare woonst is een grondrecht!

Klik op de foto om terug te gaan

Zwemmen

Alweer een fijne, mooie en succesvolle samenwerking met het lokaal beleid! 10 kinderen zwommen samen 2675 meter voor hun zwembrevetten!


We hopen en geloven dan ook dat we dit project in de komende jaren verder kunnen uitbouwen en dat we nog vele jonge rakkertjes mee mogen op weg helpen en laten voelen dat wij in elk geval in hun innerlijke kracht en veerkracht geloven.


Ook een groot woord van dank aan onze sponsor NIKE, want zonder hun financiële ondersteuning zou dit project niet mogelijk geweest zijn. En petje af voor de fijne samenwerking met OCMW en de gemeente Heist-op-den-Berg.


Klik op de foto om terug te gaan

De Dorpskom

Op donderdag 20 juni 2019 opende het dorpsrestaurant 'De Dorpskom' de deuren in Schriek. De Dorpskom is een plaats waar iedereen welkom is om samen en tegen een budget-vriendelijke prijs een versbereide en gezonde maaltijd te nuttigen.

De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De Dorpskom wil zo een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden voor iedereen. 

In De Dorpskom kunnen mensen hun sociale netwerk op een informele manier uitbreiden, waardoor we eenzaamheid en sociaal isolement willen bestrijden. Op lange termijn hopen we zo het welzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen.

De Dorpskom is een samenwerking tussen Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, vzw Den Draai, Platteland Plus, de seniorenraad en Sodexo. Ook staat er een enthousiaste groep van lokale vrijwilligers klaar om het restaurant in goede banen te leiden.


Den Draai vzw

VZW Den Draai, Onze-Lieve-Vrouwstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,  0810523981


              Info@vzwdendraai.be

              coordinator@vzwdendraai.be