Acties 2013

Kansarmoede: een serieuze zaak!

We worden verondersteld in een warme, solidaire samenleving te leven. Toch blijven (kans)armoede en ongelijkheid een betreurenswaardig feit. Meer nog, het kan iedereen overkomen. Want om (tijdelijk) in armoede te verzeilen, hoef je echt geen gekke dingen te doen. Ontsnappen uit armoede is dan ook serieuze zaak, een zaak van iedereen.

 

Sociale uitsluiting

Wie in armoede leeft, kan niet ‘mee’ met de huidige maatschappij en durft niet meer buiten te komen. Want wie zich bepaalde dingen niet kan veroorloven, valt al snel uit de boot. In vele gevallen zijn kinderen uit (kans)arme gezinnen het mikpunt van pesterijen. Ze dragen niet de juiste kleren, kunnen niet meepraten over dat ene (dure) videospelletje, enz. Op die manier kan armoede zorgen voor sociale uitsluiting en een persoon zijn zelfwaarde ernstig schaden.

Knoop mee de strijd aan en maak samen met ons het verschil

 

Op 17 oktober is het Wereldverzetdag tegen armoede. Vzw Den Draai en OCMW Heist-op-den-Berg willen samen met een aantal ondersteunende partners het solidaire gevoel bij de Heistenaars oproepen om ook dit jaar een wit geknoopt laken uit het raam te hangen. Zo laat je aan mensen in armoede zien dat je de strijd tegen armoede en de bijhorende sociale uitsluiting aan de kaak stelt.

 

Theatervoorstelling en andere acties

In het kader van de Wereldverzetdag tegen armoede worden nog een aantal andere acties op touw gezet. Dit jaar wordt er o.a. een kansenrestaurant georganiseerd en om het geheel helemaal af te maken, is er de theatervoorstelling ‘Heb je ze wel alle vijf’ waarbij niemand minder dan de bekende Heistse comedian Steven Goegebeur het voorwoord verzorgt.

 

 

Een overzicht van de acties in Heist-op-den-Berg

 

* 8 oktober

De gemeenteraadsleden werden, onder persbelangstelling, aangesproken over de Wereldverzetdag tegen armoede en kregen elk een wit geknoopt laken om uit te hangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 14 oktober

Standje op de maandagmarkt waarbij we ondermeer witte geknoopte lakens uitdeelden (sensibilisering Wereldverzetdag tegen armoede) en mensen warm maakten voor de voorstelling op maandag 21 oktober in het cultuurcentrum. We boden hierbij gratis warme chocomelk, koffie en thee aan.

Ook hebben we het TV-scherm gehaald waarbij deze actie door de regionale televisie mooi in beeld is gebracht.

 

 

 

* 17 oktober

Kansenrestaurant in zaal Velodroom van CC Zwaneberg (van 12 uur tot 14 uur).

Soep, hoofgerecht en dessert aan een democratische prijs (6 euro en VTK 3 euro).

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het OCMW of vzw Den Draai.

 

Voor o.a. het klaarzetten, de bediening van het kansenrestaurant konden we rekenen op enkele zeer gedreven leerlingen van het Sint-Lambertusinstituut die voor het vak godsdienst vrijwilligerswerk moesten verrichten. Uiteraard waren er vooraf ook de nodige kookkunsten nodig waarvoor we een dankwoord aan enkele medewerkers van het OCMW en de gemeente Heist-op-den-Berg hier graag willen plaatsen.

Het kansenrestaurant kende een groot succes en werd door de mensen gesmaakt en zelfs nog meer; het smaakte naar meer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 21 oktober

Theatervoorstelling ‘Heb je ze wel alle vijf’ in CC Zwaneberg.

Voor meer informatie over de voorstelling, klik op de flyer.

Deze voorstelling werd financieel mogelijk gemaakt door MSD. Van deze gelegenheid willen we ook graag gebruik maken om MSD en de andere ondersteunende partners te bedanken.

 

Tijdens deze voorstelling werd ook een hele speciale editie van ons krantje 'Verdraaid' uitgedeeld. Deze speciale editie stond helemaal in het teken van (kans)armoede.

 

Vooraf én na de voorstelling was er een kansencafé in zaal Velodroom.

Om 20 uur was er een voorwoord door Steven Goegebeur die als peter van onze campagne zijn kijk op armoede gaf. Zijn voorwoord kan je nalezen op deze link.

 

Het kansencafé, Stevens voorwoord en de theatervoorstelling waren de kers op de taart om de campagne in schoonheid af te sluiten. Voeg de bijzondere inzet van de vrijwilligers van vzw Den Draai daar aan toe en je krijgt een succesvolle avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere initiatieven rond 17 oktober

 

Ook een aantal andere scholen stonden volledig achter de Wereldverzetdag tegen armoede. Dit feit kunnen we enkel en alleen maar toejuichen. Diegenen die hun actie/betrokkenheid aan ons doorgegeven hebben (of waarbij we zelf als vereniging betrokken waren) geven we graag even de nodige aandacht.

 

 

Het Centrum Deeltijds Onderwijs in Heist-op-den-Berg werkte met de leerkrachten 'algemene vakken' en hun leerlingen een ganse week samen aan een project in het kader van de Wereldverzetdag tegen armoede.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met het OCMW van Heist-op-den-Berg en vzw Den Draai. Het programma bestond uit verschillende componenten zoals een eigen ontwikkeld spel, stellingen en er was ruimte om te debatteren (rond o.m. gekende vooroordelen). Het laatste deel van de dag werden de bestaande hulpintiatieven toegelicht.

De leerlingen leerden oplossingsgericht denken over moeilijkheden die ze in het spel hadden ervaren.

 

Als centrum vinden zij het belangrijk om, kaderend binnen hun vakoverschrijdende eindtermen, aandacht te besteden aan een problematiek zoals kansarmoede. De bewustwording bij jongeren activeren omtrent dit item is een waarde waar zij als school veel belang aan hechten.

 

Freinetschool Triangel hangt de lakens uit!

Aan alle klasdeuren of vensters werd een geknoopt laken in Freinetschool Triangel in Booischot gehangen.

Met deze actie wil Triangel de kinderen over dit onderwerp sensibiliseren en laten nadenken. ‘Kinderen van welke leeftijd ook, vatten elk op hun niveau en binnen hun leef- en ervaringswereld wat arm zijn betekent. Het is belangrijk om bewust te zijn dat er ook iets kan aan gebeuren’, aldus coördinator Patrick Leunens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevoel van er te mogen zijn, een deel van iets groters te mogen uitmaken … dat warme solidaire gevoel is met geen geld van de wereld te koop. Door onze acties te ondersteunen, kan je samen met ons het verschil maken.

 

 

 

enkele aanwezigen van vzw Den Draai en enkele medewerkers van het OCMW

burgemeester en schepen van welzijn hangen geknoopt laken omhoog

talrijke opkomst voor de theatervoorstelling

Steven Goegebeur